Personvernregler

Your privacy is important to GN ReSound. Our privacy commitment to you includes:

Ditt personvern er viktig for GN ReSound. Personvernerklæringens forpliktelser inkluderer.
Under ingen omstendigheter vil www.resound.com, leie ut eller selge informasjon om individuelle besøkende til vårt nettsted til noen parter utenfor GN ReSound.

GN ReSound respekterer personvernet til privatpersoner som besøker resound.no. Personlig informasjon som en person sender inn til oss på frivillig basis, herunder helse-og / eller eCommerce profiler, mailingliste abonnement og andre henvendelser på nettstedet vil kun brukes til det formål som den ble tiltenkt.
Alle personlige opplysninger som inneholder helseinformasjon hjelper oss bedre å tilby  tjenester eller gjør det enkler for oss å møte preferansene til våre brukere.

Når du benytter websiden kan vi automatisk samle tekniske data (for eksempel type nettleser og operativsystem, domenenavn til websiden du kom fra, antall besøk, tid brukt på nettstedet og besøkte sider). Slik informasjon gjør det mulig for oss å vurdere hvilke ressurser på vårt nettsted som brukes ofte, og hvordan vi kan møte behovene til våre brukere.

 

Databeskyttelse
Om du har spørsmål eller bekymringer i forbindelse med databeskyttelse, kan du kontakte:

Ansvarlig for datasikkerhet på 

 

Nettstedets ansvarsfraskrivelse  

Dette nettstedet kan inneholde pedagogisk informasjon relatert til visse plager, fysiske forhold og behandling. Enhver slik informasjon skal ikke og kan ikke brukes som erstatning for en medisinsk diagnose eller behandling. Du bør søke hjelp hos din lege eller annet kvalifisert helsepersonell før du starter noen behandling, eller hvis du har spørsmål knyttet til helse, fysisk egnethet eller medisinske forhold. GN ReSound er ikke engasjert i å fremme eller praktisere medisinske, pleiemessige eller helseomsorgsmessige råd eller tjenester. GN RESOUND GARANTERER IKKE FULLSTENDIGHETEN, KORREKTHETEN, AKTUALITETEN, NYTTEVERDIEN eller NØYAKTIGHETEN AV NOE AV INFORMASJONEN SOM FREMKOMMER PÅ DETTE NETTSTEDET. Det er ditt eget ansvar å kontrollere all informasjon før du stoler på den.

Websiden kan ha linker til andre websider som styres av parter utenom GN. Slike linker er tilgjengelig kun for din tilfredshet. GN fraskriver seg enhver kontroll over, forhold til, eller anbefaling av tredjeparts nettsted som dette nettstedet kan ha linker til. Du rådes til å bruke skjønn og dømmekraft i surfing på resound.no og alle nettsteder relatert eller koblet til denne. Internett inneholder materiale som kan være upassende eller seksuelt eksplisitt, og kan virke støtende på deg, eller kan inneholde uriktig informasjon som kan være et brudd på opphavsrett, ærekrenkelse eller injurielover.

Hvis du kjøper varer eller tjenester fra tredjeparter eller nettsteder, er GN ReSound ikke part i denne transaksjonen og har ikke noe forpliktelse eller ansvar med hensyn til transaksjonen. INGENTING PÅ DETTE NETTSTEDET BØR TOLKES SOM Å UTGJØRE NOEN FORM FOR PRODUKTGARANTI, ELLER SOM EN UTVIDELSE ELLER MODIFISERING AV PRODUKTGARANTIEN. SE HØREAPPARATETS GARANTIPAPIRER ELLER OPPSØK FORHANDLER FOR DETALJER ANGÅENDE GN RESOUNDS PRODUKTGARANTI.

GN ReSound kan ikke garantere at nedlastede filer fra dette nettstedet eller fra området knyttet til den er fri for feil, virus eller andre destruktive egenskaper. Du aksepterer å påta deg all risiko ved nedlasting av filer eller henting av informasjon fra resound.no eller noen nettsteder relatert eller koblet til denne. Du erkjenner at du har blitt gjort oppmerksom på at du bør ta alle nødvendige skritt for å beskytte datamaskinen og filene fra å slettes, ødelegges eller andre feil.

Bruksvilkår og personvernregler for mobilapplikasjoner

Bruksvilkår
GN ReSound-apper er beregnet for bruk med GN ReSound trådløse høreapparater. GN ReSound-apper sender og mottar signaler fra GN ReSound trådløse høreapparater via utvalgte mobilenheter, som appene er utviklet for. Varslinger om app-oppdateringer bør ikke deaktiveres og det anbefales at brukeren installerer alle oppdateringer for å sørge for at appen vil fungere korrekt og holdes oppdatert. Appen kan bare brukes med de GN ReSound-enhetene som den er utviklet for. GN ReSound påtar seg ikke noe ansvar hvis appen brukes med andre enheter. Ethvert ansvar som oppstår direkte eller indirekte ved bruk av denne appen blir herved avvist. Informasjonen heri leveres "som den er" og uten uttrykte eller underforståtte garantier. Alle direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige, følgeskader eller skadeserstatning som følge av bruk av denne applikasjonen eller data som finnes heri fraskrives og utelukkes.

Personvernerklæring for mobilapplikasjoner
Som hjelp til å kunne tilby deg en forbedret ReSound-opplevelse er vi interessert i grunnleggende informasjon om hvordan du bruker mobilapplikasjonene. Ved å dele informasjon med oss om hvordan du bruker funksjonene i mobilapplikasjonene, kan vi lære om hvordan du bruker dem og hvordan vi kan forbedre fremtidige oppdateringer og produktlanseringer. Vi er opptatt av å bruke vår innsikt i brukeratferd til å videreutvikle brukernes opplevelser med våre fremtidige mobilapplikasjoner.

Typer innsamlet informasjon
ReSound samler inn informasjon ved å analysere hvordan applikasjonens funksjoner brukes. Dette kan være informasjon om hvor mye en funksjon blir bruke og når funksjonen vanligvis blir aktivert. 

Vi samler inn data fra all bruk av applikasjonene og vi sporer og analyserer ikke ditt individuelle bruk. 

Med andre ord er opplysningene vi samler inn aggregerte, ikke-personlige, og ikke identifiserbar blant alle aktive brukere. Vi kan for eksempel finne ut om volumstolpen brukes av et flertall av brukerne, men vi sporer ikke ditt personlige bruk av volumstolpen. 
 

ReSound samler inn følgende type opplysninger:

 • Informasjon om applikasjonens funksjoner  
  Vi kan samle inn informasjon om hvilke tjenester som brukes og hvordan disse brukes. Dette kan i praksis være informasjon om hvilke funksjoner som blir bruk, hvor ofte de blir brukt og hvor lenge de blir brukt. 
 • Informasjon om type enhet
  Vi kan samle inn generisk enhetsspesifikk informasjon som type mobil enhet og operativsystem.

 • Informasjon fra teknisk logg
  Når du bruker ReSound-applikasjoner kan vi automatisk samle inn og lagre enkelte tekniske opplysninger i våre serverlogger. Dette kan inkludere: 
 • Detaljer om hvordan applikasjonene blir brukt. 
 • Internettprotokoll 
 • Hendelsesinformasjon fra enhet inkl. krasj, systemaktivitet, maskinvareinnstillinger, type nettleser, språk i nettleser, dato og tidspunkt for henvendelsen og henvisende URL. 

 • Stedsinformasjon  
  Når stedstjenester og GPS-aktiverte tjenester er i bruk, kan vi samle inn informasjon om viser land og sted for hvor applikasjonen blir brukt. Siden all data blir samlet inn på tvers av brukere, kan vi ikke fastslå din nåværende eller forrige geografiske plassering.

Slik bruker vi applikasjonsdataene dine
De innsamlede bruksdataene spiller en viktig rolle for å sikre at vi alltid leverer, opprettholder, beskytter og forbedrer de tjenestene ReSound tilbyr. Videre gjør innsamlingen det mulig å identifisere behovet for å forbedre eksisterende funksjonalitet og utvikle nye applikasjoner. Informasjonen som blir samlet inn på tvers av ReSound-applikasjoner vil ikke bli brukt til andre formål uten at vi først ber om din tillatelse. 

Som oppgitt foregår datainnsamlingen på tvers av alle brukere av mobilapper og vi kan dermed ikke spore hver enkelt bruker individuelt. Videre blir applikasjonsdataen behandlet konfidensielt, noe som innebærer at bare medarbeidere involvert i produktutviklingen vil få full tilgang til dataene. 
ReSound behandler data fra applikasjonen på våre hovedservere. Disse kan befinne seg på en internasjonal server utenfor det land du bor i. Vi har innført strenge sikkerhetstiltak for å sikre at applikasjonsdataene er lagret på en sikker måte. 
I noen tilfeller kan ReSound bruke eksterne tjenester til datainnsamling, dette innebærer at vi kan benytte servere eid av andre enn ReSound til lagring av applikasjonsdata. Informasjonen vil likevel bli behandlet konfidensielt.

Klarhet og transparens
Det er ReSounds ønske at du skal være trygg og føle at du har nok informasjon når du bruker våre applikasjoner. Når du bruker våre tjenester har vi som mål at du skal ha innsikt i applikasjonsinformasjonen. Vi lagrer all informasjon samlet inn kun så lenge du bruker applikasjonene våre og i kortest mulig periode etter at du har avsluttet bruken. 
Du kan enkelt avslutte all innsamling av informasjon av applikasjonen ved å avinstallere den. Du kan bruke standard avinstalleringsprosess dersom en slik er tilgjengelig på mobilen eller avinstallere via applikasjonsmarkedet eller nettverket. 
 
Deling av informasjon
ReSound deler ikke informasjon fra sporede applikasjoner med selskaper, organisasjoner og enkeltpersoner utenfor ReSound med mindre vi har innhentet ditt samtykke til dette. ReSound kan gi våre samarbeidspartnere eller andre tiltrodde partnere i oppdag å behandle applikasjonsdata for oss. Dette vil alltid være i henhold til våre instruksjoner og i overensstemmelse med våre personvernregler og våre sikkerhetskrav. 

Vi kan dele aggregert informasjon offentlig og med virksomheter, organisasjoner eller enkeltpersoner utenfor ReSound eller med våre partnere, som kan være annonsører eller relaterte nettsteder. Vi kan for eksempel dele informasjon for å dokumentere trender om generell bruk av våre applikasjoner.

Hvis ReSound blir involvert i en sammenslåing, oppkjøp eller salg, vil vi fortsette å sikre at informasjon for mobilapplikasjoner forblir konfidensielle og gi berørte brukere beskjed før informasjon blir overført eller blir underlagt andre personvernregler.

Informasjonssikkerhet 
ReSound er svært opptatt av å beskytte ReSound og være brukere fra uautorisert endring, offentliggjøring eller ødeleggelse av informasjon vi har samlet inn. Mer konkret:
 • Vi krypterer ofte datakommunikasjon med SSL. 
 • Vi ser over våre egne rutiner for innsamling, lagring og behandling av informasjon, inkludert fysiske sikringstiltak, for å beskytte mot uautorisert tilgang til våre systemer. 
 • Vi begrenser tilgang til informasjon fra mobilapplikasjoner til ansatte i ReSound, hos våre leverandører og agenter som trenger å ha tilgang til denne informasjonen for å behandle den for oss, og som er underlagt strenge konfidensialitetskrav og som kan bli straffet dersom de ikke overholder disse kravene. 

Endringer
Våre personvernregler kan bli underlagt endringer, men vårt mål er aldri å svekke dine rettigheter i henhold til personvernreglene uten ditt eksplisitte samtykke. Vi legger ut alle endringer i personvernreglene på hjemmesiden for ReSound Smart™ app og varsler deg om oppdateringer i personvernreglene som del av en generelle oppdatering av applikasjonen. De oppdaterte personvernreglene er tilgjengelig på ReSounds nettside www.resound.com/about-us/legal-information/privacy-policy