Privacy Policy  

GN Hearing Benelux BV respecteert de privacy van bezoekers aan de website Resound.com/nl
Persoonlijke informatie die een persoon ons vrijwillig verstrekt, zoals gezondheid- en/of eCommerce- profielen, intekening op een mail- of abonneebestand en alle overige aanvragen via onze website, zal alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze informatie is verstrekt. De persoonlijke informatie helpt ons onze diensten, de inhoud van de website en het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verbeteren.
 
ReSound.com/nl gebruikt technologie om niet-persoonlijke informatie van bezoekers te verzamelen. De technologie wordt ingezet voor het regelmatig verkrijgen van up-to-date website statistieken.
Deze informatie stelt ons in staat om beter te kunnen bepalen welke bronnen op onze website vaker worden geraadpleegd teneinde tegemoet te kunnen komen aan de wensen van onze bezoekers.

Indien u aanvullende vragen heeft over privacy, gelieve contact op te nemen met GN Hearing Benelux BV via marketing@gnhearing.com/nl

Wanneer u onze website bezoekt is het mogelijk dat wij automatisch technische gegevens verzamelen. (Bv. type internetbrowser en besturingssysteem, de domeinnaam van de website waar u vandaan kwam, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd besteed aan de site en bekeken pagina's). Deze informatie stelt ons in staat om beter te bepalen welke bronnen op onze website vaker worden gebruikt en hoe we kunnen helpen om aan de behoeften van onze websitebezoekers te voldoen.

Gegevensbescherming

Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de gegevensbescherming, neem dan contact op met de gegevensbeschermer van GN (Data Protection Officer). E-mailadres: DPO email for ReSound


Website Disclaimer

Deze website kan educatieve informatie bevatten m.b.t. kwalen, lichaamsgesteldheid en de behandeling daarvan. Alle informatie hieromtrent mag nooit gebruikt worden als een substituut voor een medische diagnose of behandeling. U dient advies in te winnen bij uw arts of een ander gekwalificeerd medisch specialist voordat u met een behandeling start of als u vragen heeft over uw gezondheid of  lichaamsgesteldheid. 
GN Hearing houdt zich niet bezig met het uitoefenen van of verschaffen van medische-, verpleegkundige- dan wel gezondheidsadviezen. 
GN HEARING GARANDEERT GEEN VOLLEDIGHEID, JUISTHEID, TIJDIGHEID, NUT OF NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE.
Het is uw verantwoordelijkheid om deze informatie te verifiëren voordat u zich erop verlaat.   

Deze website kan links naar andere websites dan GN bevatten. De links zijn er uitsluitend voor uw gemak. GN wijst elke controle over, relatie met, of goedkeuring van deze sites van derden af, waar onze site naar gelinkt is.
GN Hearing kijkt niet naar de inhoud van links naar de resound.com/nl site en neemt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Wij raden u aan discretie te betrachten bij het bladeren in resound.com/nl en alle daaraan gerelateerde en gelinkte sites. Het Internet bevat materialen welke ongepast of seksueel getint kunnen zijn, aanstootgevend voor u kunnen zijn of het kan onjuiste informatie bevatten welke het auteursrecht kan schenden of de wet kan lasteren.
Indien u producten of diensten van een derde partij of website koopt, is GN Hearing geen partij in deze transactie en aanvaardt geen enkele aansprakelijk en verantwoordelijkheid met betrekking tot deze transactie. GEEN ENKELE INFORMATIE UIT DEZE SITE MAG GEÏNTERPRETEERD WORDEN ALS EEN REGELING VOOR PRODUCTGARANTIE OF ALS EEN UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DE PRODUCTGARANTIE. RAADPLEEG UW AUDICIEN VOOR DETAILS OVER GN HEARING GELIMITEERDE PRODUCTGARANTIE.

GN Hearing kan niet instaan voor of garanderen dat elk bestand dat gedownload is van deze site of elke hieraan gerelateerde site vrij is van fouten, virussen of andere vernietigende waren.

U verklaart kennis te hebben genomen van alle risico’s dat het downloaden van files of het terugvinden van informatie van resound.com/nl of elke daaraan gerelateerde of gelinkte site met zich meebrengt. U bevestigt dat u bent geadviseerd om alle nodige stappen te ondernemen om uw computer en bestanden te beschermen tegen het wissen, vernietigen, misvorming en alle andere storingen.


Gebruikersvoorwaarden en Privacy policy voor mobiele applicaties 

Internet-verkoopbeleid


Bij ReSound geloven wij dat onze hoortoestellen alleen volledig tot hun recht kunnen komen als ze zijn aangepast en worden onderhouden door een erkend professional. We zijn er zeker van dat tevreden consumenten het gevolg zijn van professionele begeleiding bij het uitzoeken, het aanpassen en onderhouden van een hoortoestel. Mensen met een gehoorverlies moeten zelf kunnen kiezen welke hooroplossing het beste voldoet aan hun individuele behoeften. Wij geloven dat dit het beste wordt bereikt door middel van een persoonlijke relatie met een goed geschoolde professional. Daarom verkoopt ReSound geen hoortoestellen aan detailhandelaars die geen persoonlijke aanpassingen doen, geen begeleiding geven en geen onderhoud plegen. Daarnaast verkoopt ReSound geen hoortoestellen aan (1) internetverkopers zijn die niet direct zijn verbonden met een derde zorgpartij of verzekeringsprogramma, of (2) verkopers die niet actief of direct werken op een fysieke locatie van hoortoestelverkoop.
 

Lees ReSounds productgarantieverklaring voor online bestellen van hoortoestellen.
Privacyverklaring
Privacyverklaring mobiele app
Om u steeds de beste, weer  verbeterde ervaring met ReSound te geven zijn we geïnteresseerd in basisinformatie over hoe u mobiele apps gebruikt. Als u informatie met ons deelt over uw app-gebruik dan kunnen we leren over de mogelijkheden van de mobiele apps en hoe we toekomstige updates en productlanceringen kunnen verbeteren.  Onze missie is om inzicht in gebruikersgedrag te krijgen, om zo de gebruikerservaring van onze toekomstige mobiele apps te verbeteren.

Soorten verzamelde informatie
ReSound verzamelt informatie door te analyseren hoe de app-functies in het algemeen worden gebruikt. Dit kan informatie zijn over hoe uitgebreid een functie wordt gebruikt en wanneer de functie wordt meestal wordt geactiveerd.
Wij verzamelen de gegevens van alle gebruikers van de app in het algemeen. We volgen en analyseren dus niet uw individuele app-gedrag.

Met andere woorden: de informatie die we verzamelen is samengevoegde, niet-persoonlijk  identificeerbare data van alle actieve app-gebruikers. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of de volumebalk door de meeste gebruikers wordt gebruikt, maar houden we niet uw individuele gebruik van de volumebalk bij.

ReSound verzamelt de volgende informatie:

Informatie over app-functies
We verzamelen informatie over de diensten en hoe ze worden gebruikt. Dit kan gaan over de gebruikte functies, hoe vaak en hoe lang ze worden gebruikt.
Informatie over apparaat
We kunnen apparaatspecifieke informatie verzamelen, zoals het type mobiele apparaat en mobiele besturingssysteem.

Technische loggegevens
Wanneer u ReSound apps gebruikt kunnen we automatisch bepaalde technische informatie in de server logs verzamelen en opslaan. Dit kan gaan over details over hoe de apps worden gebruikt.

Internetprotocol
Informatie over de apparaten zelf, zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen, type browser, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en verwijzende URL.

Informatie over locatie
Wanneer de diensten voor locatie en GPS in gebruik zijn, kunnen we informatie verzamelen over landen en plaatsen waar de app wordt gebruikt.
Alle gegevens worden verzameld via alle app-gebruikers, we kunnen niet uw huidige of vorige locatie bepalen.

Hoe wij uw app-informatie gebruiken
De verzamelde gegevens over app-gebruik zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat we de dienstverlening van ReSound altijd kunnen aanbieden, onderhouden, beschermen en verbeteren. Verder kunnen we zien of het noodzakelijk is om de bestaande functionaliteit te verbeteren en nieuwe apps te ontwikkelen. De informatie die via de ReSound-apps verzameld is, wordt niet gebruikt voor andere doeleinden, zonder eerst om uw toestemming te vragen.

Omdat de gegevensverzameling via alle gebruikers van de mobiele apps gaat kunnen wij de gebruiker niet individueel volgen. De app-gegevens zijn vertrouwelijk, wat betekent dat alleen aangewezen medewerkers van de afdeling productontwikkeling toegang hebben tot de details van de gegevens.
ReSound verwerkt de app-informatie op servers die zich buiten het land kunnen bevinden waar u woont. We hebben hoge veiligheidsmaatregelen genomen voor de opslag van onze app-data.
In sommige gevallen gebruikt ReSound externe gegevensverzamelingsdiensten, wat betekent dat we gebruik van maken van servers die niet van ReSound zijn. Ook de informatie wordt nog steeds vertrouwelijk behandeld.

Duidelijkheid en transparantie
Het is de wens van ReSound om u vertrouwd en geïnformeerd te laten voelen als u onze apps gebruikt. Wanneer u van onze diensten gebruik maakt, willen wij u inzicht geven in uw app- informatie. Wij streven ernaar om de verzamelde informatie niet langer te bewaren dan een minimale periode en een redelijke termijn daarna.
U kunt de verzameling van informatie stoppen door de app te verwijderen. U kunt daarvoor de standaardprocedure van uw mobiele apparaat gebruiken of via de Apple Store of Google Play.

Delen van informatie
ReSound deelt geen verzamelde app-data met bedrijven, organisaties en particulieren, tenzij we uw toestemming van u hebben gekregen. ReSound kan zijn partners of andere vertrouwde bedrijven of personen vragen om de app-gegevens voor ons te verwerken. Dit is altijd op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid en eventuele andere passende vertrouwelijkheid en veiligheidsmaatregelen.

Wij kunnen samengevoegde informatie openbaar maken of delen met bedrijven, organisaties of personen buiten de ReSound. Of delen met onze partners, die uitgevers zouden kunnen zijn, adverteerders of aangesloten websites. We kunnen bijvoorbeeld informatie openbaar delen om trends in het algemene gebruik van onze apps te laten zien.

Als ReSound is betrokken bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we de vertrouwelijkheid van de mobiele app-informatie garanderen en informeren we de betreffende gebruikers voordat informatie wordt overgedragen of wordt onderworpen aan een ander privacybeleid.

Informatiebeveiliging
ReSound beschermt onze gebruikers en onszelf tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van de informatie die we hebben. Wat wij doen:

We versleutelen vaak onze datacommunicatie via SSL. We bekijken regelmatig  onze verzameling, opslag  en verwerking van gegevens, met inbegrip van fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen.
We beperken de toegang tot mobiele app-informatie voor werknemers, contractanten en agenten die de informatie moeten weten om het te verwerken voor ons. Ze zijn onderworpen aan strenge verplichtingen en contractuele geheimhouding en kunnen worden bestraft of worden ontslagen als ze niet aan deze verplichtingen voldoen.

Wijzigingen
Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen, maar ons doel is nooit om zonder uw uitdrukkelijke toestemming uw rechten onder dit privacybeleid te verminderen. Veranderingen in ons privacybeleid plaatsen we op de ReSound Smart ™ app webpagina en we houden u op de hoogte via de algemene app-updates. Het bijgewerkte privacybeleid kunt u vinden op de website van ReSound:  http://www.resound.com/about-us/legal-information/privacy-policy

Productgarantie
Verklaring productgarantie

Productgaranties van GN ReSound worden alleen aangeboden bij verkoop via geautoriseerde distributiekanalen. De verkoop via direct mail en internet (met inbegrip van eBay en andere online kanalen) zijn niet geautoriseerd door GN ReSound. Als gevolg daarvan worden alle productgaranties die oorspronkelijk geassocieerd werden met dergelijke producten, nietig verklaard. GN ReSound geeft en herstelt geen productgaranties van apparaten die verkregen zijn via ongeoorloofde distributiekanalen.

Elke productgarantie is afgegeven ten gunste van de persoon die het originele product met het betreffende serienummer heeft gekocht. Productgaranties zijn niet overdraagbaar.

Elk apparaat verzonden naar GN ReSound voor onderhoud of reparatie dat niet via een geautoriseerde distributiekanaal gekocht is (zoals bepaald door GN ReSound naar eigen goeddunken) worden in beslag genomen of ongerepareerd geretourneerd.