Om cookies på ReSound.com

Websideleverantör

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup

Telefon: +45 4575 1111
Fax: +45 4575 1119

Om cookies

Cookies är informationspaket som skickas av webservrar till webbläsare och lagras i webbläsarna. Informationen skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Detta gör det möjligt för webbservern att identifiera och spåra webbläsare. Det finns två huvudsakliga typer av cookies: sessionscookies och permanenta cookies. Sessionscookies försvinner från din dator när du stänger din webbläsare, medan permanenta cookies fortfarande lagras på din dator tills de tas bort manuellt, eller tills de når sitt utgångsdatum.

Cookies på vår hemsida

www.resound.com använder följande cookies på websidan, för följande ändamål: SessionID-cookie för att komma ihåg innehållet i "jämför korg" i produktjämförelse. Inaktivering av den här cookien kommer att göra så att www.resound.com kan "glömma" dina jämförelseval. För ytterligare information om insamling av personuppgifter, se vår sekretesspolicy.

Tredjeparts cookies

När du använder denna webbplats kan du även skicka följande tredjeparts cookies, som kan användas för följande ändamål: www.resound.com använder Google Analytics för att analysera användningen av denna webbplats. Google Analytics genererar statistik och annan information om webbplatsens användning med hjälp av cookies som lagras på användarnas datorer. Löptiden för cookie är genom sessionen, en interaktionsterm mellan en besökares webbläsare och en viss webbplats. När en användare besöker en sida på webbplatsen, skapas en session. En användarsession går ut 30 minuters efter inaktivitet av användaren. Informationen som genereras i samband med vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av webbplatsen. www.resound.com använder sIFR typsnitt för rubriker. sIFR typsnitt bygger på Flash och en cookie som heter sifrFetch är inställd på att indikera om webbläsaren stöder Flash och därmed sIFR eller inte. Inaktivera denna cookie kan orsaka felmeddelanden i äldre webbläsare. Cookien löper ut i slutet av en session.

Blockera cookies

Att blockera cookies kommer ha en negativ inverkan på användbarheten av vissa webbplatser.
I de flesta webbläsare kan du blockera cookies. Se hur:

Internet Explorer

Hantera cookies i Internet Explorer (IE) 7.0+

Om du använder Internet Explorer (IE) 7.0+:

 • Klicka på 'Verktyg' 
 • Välj 'Internetalternativ'
 • Klicka på fliken 'Sekretess' och flytta skjutreglaget* under 'Inställningar' högst upp om du vill blockera alla cookies och längst ner om du vill tillåta alla cookies.
 • Klicka sedan OK

  *När du flyttar skjutreglaget visas beskrivning av de typer av cookies som blockeras eller tillåts vid just den sekretessnivån.
Hantera cookies från vissa webbplatser:
 • Klicka på 'Verktyg' 
 • Välj 'Internetalternativ'
 • Klicka på fliken 'Sekretess' och flytta skjutreglaget till en plats i mitten, så du veken blockerar eller tillåter cookies.
 • Klicka på 'Platser'
 • Skriv en URL i rutan 'Webbplatsens adress' och klicka sedan 'Blockera' eller 'Tillåt'. Upprepas för varje webbplats.
 • Klicka på 'OK' när du är klar
 • Flytta skjutreglaget till den nivån du önskar
 • Klicka 'OK'
Ta bort cookies:
 • Gå till 'Verktyg' i menyn
 • Klicka på 'Alternativ'
 • Klicka på fliken 'Allmänt'
 • I ""Webbläsarhistorik"" sektionen, klicka på ""Radera""
 • Klicka på ""Ta bort Cookies""
Denna åtgärd stoppar webbsidor från att installera cookies i Internet Explorer 7.0 browser.


Hantera cookies i Internet Explorer (IE) 8.0+
 
Om du använder Internet Explorer (IE) 8.0+: 

 • Klicka på 'Verktyg' 
 • Välj 'Internetalternativ'
 • Klicka på fliken 'Sekretess' och flytta skjutreglaget* under 'Inställningar' högst upp om du vill blockera alla cookies och längst ner om du vill tillåta alla cookies.
 • Klicka sedan OK
*När du flyttar skjutreglaget visas beskrivning av de typer av cookies som blockeras eller tillåts vid just den sekretessnivån.

Hantera cookies från vissa webbplatser:
Klicka på 'Verktyg' 
 • Välj 'Internetalternativ'
 • Klicka på fliken 'Sekretess' och flytta skjutreglaget till en plats i mitten, så du veken blockerar eller tillåter cookies.
 • Klicka på 'Platser'
 • Skriv en URL i rutan 'Webbplatsens adress' och klicka sedan 'Blockera' eller 'Tillåt'. Upprepas för varje webbplats.
 • Klicka på 'OK' när du är klar
 • Flytta skjutreglaget till den nivån du önskar
 • Klicka 'OK'
Ta bort cookies: 
 • Klicka på knappen 'Säkerhet'  
 • Välj 'Ta bort webbhistorik'
 • Markera kryssrutan bredvid 'Cookies' 
 • Markera kryssrutan 'Spara information om favoritwebbplatser' om du inte vill ta bort de cookies som är kopplade till webbplatser i listan 'Favoriter' 
 • Klicka på 'Ta bort'. 
Denna åtgärd stoppar webbsidor från att installera cookies i Internet Explorer 8.0 browser. 


Hantera cookies i Internet Explorer (IE) 9.0+

Om du använder Internet Explorer (IE) 9.0+: 

 • Klicka på 'Verktyg' 
 • Välj 'Internetalternativ'
 • Klicka på fliken 'Sekretess' och flytta skjutreglaget under 'Inställningar' högst upp om du vill blockera alla cookies och längst ner om du vill tillåta alla cookies.
 • Klicka sedan OK
Ta bort cookies: 

 • Klicka på 'Verktyg' 
 • Peka på 'Säkerhet'
 • Klicka på 'Ta bort webbhistorik'
 • Markera kryssrutan 'Cookies' 
 • Klicka på 'Ta bort'
Denna åtgärd stoppar webbsidor från att installera cookies i Internet Explorer 9.0.

Firefox

Hantera cookies i Firefox 2.x, 3.x eller 4.x

Blockera cookies i Firefox 2.x, 3.x or 4.x: 

 • Klicka på 'Verktyg' 
 • Välj 'Inställningar' 
 • Klicka på fliken 'Sekretess' 
 • Kryssrutan för 'Tillåt att webbplatser lagrar kakor' skall INTE vara ikryssad
 • Tryck 'OK'

Ta bort cookies: 
 • Klicka på 'Verktyg' 
 • Välj 'Inställningar' 
 • Klicka på fliken 'Sekretess' 
 • Klicka på 'Visa kakor' 
 • Klicka på 'Ta bort alla'
 • Klicka sedan 'Stäng' 
Denna åtgärd stoppar webbsidor från att installera cookies i Firefox.


Hantera cookies i Firefox 8.0 

 • Klicka på 'Verktyg'
 • Välj 'Inställningar'
 • Välj fliken 'Sekretess'
 • Här kan du välja i vilken grad du vill blockera/tillåta cookies.
 • I denna flik kan du även välja att 'rensa ut tidigare historik' eller 'ta bort enkilda kakor'.

Google Chrome

Hantera cookies i Google Chrome

Blockera cookies i Google Chrome:

 • Klicka på 'Chrome-menyn' 
 • Välj 'Inställningar'
 • Klicka på 'Visa avancerade inställningar' 
 • Välj 'Innehållsinställningar' under 'Sekretess'
 • Välj 'Förhindra att webbplatser sparar någon data'. 
Denna åtgärd stoppar webbsidor från att installera cookies i Google Chrome.

Ta bort cookies: 
 • Klicka på 'Chrome-menyn' 
 • Välj 'Inställningar'
 • Klicka på 'Visa avancerade inställningar' 
 • Välj 'Innehållsinställningar' under 'Sekretess'
 •  Klicka på'Alla cookies och webbplatsdata'
 • Välj 'Ta bort alla' längst ner i dialogrutan.
Denna åtgärd stoppar webbsidor från att installera cookies i Google Chrome.