I Sverige säljs och marknadsförs GN ReSound produkter genom GN Hearing Sverige, koncernens svenska division. 


GN ReSound har sitt huvudkontor i Ballerup, Danmark - strax utanför den danska huvudstaden, Köpenhamn. 

Huvudkontor 

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
2750 Ballerup
Denmark

Telefon: +45 4575 1111
Fax: +45 4575 1119


GN Hearing Sverige AB

OBS! Ny postadress från och med 1 november 2016:

GN Hearing Sverige AB
Box 21075
200 21 MALMÖ
Sweden

Huvudkontor Göteborg
Säljkontor Stockholm


Telefon: +46 31 80 01 50 

info-se@gnhearing.com
www.gnhearing.se