Sekretesspolicy 

Sekretesspolicy 

Din integritet är viktig för oss på GN ReSound. Vår sekretesspolicy inkluderar:

Att under inga omständigheter kommer www.resound.com låna ut eller sälja information om enskilda besökare till vår webbplats för någon part utanför GN ReSound.

GN ReSound respekterar integriteten hos individer som besöker resound.com. Personuppgifter som en person lämnar in till oss är på frivillig basis, hälsa och/eller e-handelsprofiler, mailinglistor, och eventuellt andra förfrågningar som finns på webbplatsen kommer endast användas vad det är tilltänkt. Alla personliga uppgifter som skickas till oss, hjälper oss att ge bättre service till våra användare. 

Denna hemsida innehåller teknik som kan samla in  icke-personlig information (exempelvis vilken internetbrowser som används, vilket operativsystem, domännamnet på den hemsida besökaren kom ifrån, antalet besök, hur lång tid besöket varat eller vilka sidor som besökts). Denna teknik är utformad för att samla in data för statistiskt bruk. Sådan information ger oss möjlighet att bättre bedöma vilka sidor som är mer besökta än andra, och därmed bidra till att bättre bemöta behoven hos våra målgrupper.

Datasekretess

Om du har frågor eller funderingar kring hur vi arbetar med datasekretess kan du kontakta:
 • The Data Protection Officer at DPO email for ReSound

Ansvarsfriskrivning

Den här webbplatsen kan innehålla utbildningsmaterial som är relaterad till vissa sjukdomar, fysiska förhållande och deras behandling. Alla sådan information ska inte och får inte användas som ett substitut för en medicinsk diagnos eller behandling. Du bör rådfråga din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare innan de inleder behandling eller om du har frågor om din hälsa, fysisk kondition eller medicinska tillstånd. GN ReSound ägnar sig inte åt tillhandahållande eller utövande av medicinska råd, omvårdnad, eller sjukvårdsråd eller tjänster. GN RESOUND GARANTERAR INTE FULLSTÄNDIGHET, KORREKTHET, LÄMPLIGHET, ANVÄNDBARHET ELLER RIKTIGHETEN AV DE UPPGIFTER SOM LÄMNATS PÅ DENNA WEBBPLATS. Det är ditt ansvar att kontrollera alla uppgifter innan du förlitar dig på den.

Denna hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor som drivs av tredje part. Dessa länkar distribueras endast för din bekvämlighet. GN ReSound frånsäger sig kontrollen över sidor hos tredje part. Du rekommenderas att använda diskretion när du använder resound.com och webbplatser relaterade eller är knutna till den. Internet innehåller material som kan vara olämpligt eller sexuellt explicit, kan vara kränkande för dig, eller kan innehålla felaktiga uppgifter som kan bryta mot copyright-, förtal- eller ärekränkningslagar.

Om du köper varor eller tjänster från tredje part eller hemsidor, är GN ReSound inte delaktig i affären och har inget ansvar i förhållande till denna transaktion. INGENTING PÅ DENNA WEBBPLATS SKA TOLKAS SOM UTGÖRANDE AV PRODUKTGARANTI ELLER UTÖKNING ELLER ÄNDRRING AV PRODUKTGARANTI. TRÄFFA DIN HÖRSELKLINIK OCH AUDIONOM FÖR DETALJER OM GNS BEGRÄNSADE PRODUKTGARANTI.

GN ReSound kan inte garantera eller säkerställa att alla nedladdade filer från denna webbplats eller från någon webbplats som är länkad till den är fri från fel, virus eller andra destruktiva egenskaper. Du samtycker till att ta hela ansvaret och riskerna kopplat till att ladda ner filer eller hämta någon information från resound.com eller webplatser anknytning till denna. Du bekräftar att du har fått veta att du bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda din dator och filer från att radering, förstörelse, korruption eller annat funktionsfel.


Användarvillkor och sekretess för mobile appar

Användarvillkor
GN ReSounds appar är avsedda att användas tillsammans med GN ReSounds trådlösa hörapparater. GN ReSounds appar skickar och ta emot signaler från GN ReSounds trådlösa hörapparater via utvalda mobila enheter för vilka program har utvecklats. Meddelande om programuppdateringar bör inte inaktiveras, och det rekommenderas att användaren installerar alla uppdateringar för att se till att appen fungerar på rätt sätt och hålls aktuell. Appen får endast användas med GN ReSound enheter för vilka det är avsett. GN ReSound tar inget ansvar om appen används med andra enheter. Alla och allt ansvar som uppkommer direkt eller indirekt genom användning av denna app är här med förnekad. Informationen häri tillhandahålls "i befintligt skick" och utan någon garanti uttrycks eller antyds. Alla direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga, följdskador eller straffskadestånd som uppstår på grund av denna app eller uppgifterna häri förnekas och utesluts.

Skretesspolify för Mobila applikationer (appar)
För att hjälpa oss att ge dig en förbättrad upplevelse av Resound så behöver vi ha grundläggande information om hur du använder mobilappen. När du delar information med oss om hur du använder våra funktioner i apparana lär vi oss om hur vi kan förbättra framtida uppdateringar och produktlanseringar. Vårt uppdrag är att använda brukarnas beteende för att vidareutveckla användarupplevelsen av våra framtida mobila appar.

Insamling av information
Resound samlar in information genom att analysera hur appens funktioner generellt används. Det kan vara information om i hur stor grad en funktion används och när funktionen normalt är aktiverad.

Vi samlar data från alla appanvändare, så vi kan inte spåra och analysera dina individuella app-beteenden.

Med andra ord, den information som vi samlar in är kollektivt, icke-personligt identifierbar data över alla aktiva appanvändare. Till exempel kan vi berätta om hur volymreglaget används av en majoritet av alla användare, men vi kan inte spåra din individuella användning. 

ReSound samlar in följande information: 

 • Funktionsinformation för appen
  Vi kan samla in information om de tjänster som används och hur de används. I praktiken kan det vara information om funktioner, hur ofta de används och hur länge de används.
 • Information om enhetens typ
  Vi kan samla in information om vilken sorts av mobil enhet och den mobila enhetes operativsystem.
 • Tekniks logginformation
  När du använder ReSounds appar kan vi automatiskt samla in och lagra viss teknisk data i serverloggar. Detta kan vara:
 • Information om hur appen används.
 • Internetprotokoll. 
 • Händelseinformation om enheten såsom krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, typ av webbläsare, webbläsarspråk, datum och tid för din förfrågan och URL hänvisning.
 • Platsinformation 
  När plats och GPS-baserade tjänster är i bruk, kan vi samla in information som visar de länder och platser, där appen används.
  Eftersom all data samlas över alla appanvändare, kan vi inte kan bestämma din nuvarande eller tidigare plats.
Hur vi använder appinformationen
Den samlade app-användnings data är en viktig del för att se till att vi alltid ger, underhåller, skyddar och förbättrar de tjänster, ReSound erbjuder. Vidare gör det möjligt för oss att identifiera behovet av att förbättra befintlig funktionalitet och utveckla nya appar. Den information som samlas över ReSounds appar kommer inte att användas för andra ändamål utan att be om din tillåtelse först. 

Som det framgår skre all datainsamlingen på alla mobila appanvändare och därmed kan vi inte spåra individuella användare. Dessutom är app-datan konfidentiell, vilket innebär att det är endast anställda som är involverade i produktutvecklingen som kommer att ha tillgång till detaljerade uppgifter.
ReSound behandlar appinformationen på våra huvudservrar. Dessa kan vara placerad på en internationell server utanför det land där du bor. Vi tar höga säkerhetsåtgärder för vår lagring av appinformation.
I vissa fall kan ReSound använda externa datainsamlingstjänster, vilket innebär att vi kan dra nytta av icke-ReSound ägda servrar för lagring av appdata. Informationen kommer dock fortfarande behandlas konfidentiellt.

Tydlighet och öppenhet
ReSounds önskan är att få dig att känna dig trygg och informerad när du använder våra appar. När du använder våra tjänster, strävar vi efter att ge dig fördjupad insikt i din app-information. Vi strävar efter att behålla informationen så länge du använder våra appar och en rimlig tid därefter.
Du kan stoppa all insamling av information genom att avinstallera appen. Avinstallera enligt instruktioner för din mobila enhet.

Informationsdelning
ReSound delar inte app-information med företag, organisationer eller privatpersoner utanför ReSound om vi inte fått ditt medgivande att göra så. ReSound kan ge fullmakt för dotterbolag eller andra betrodda företag eller personer för att bearbeta applikaitonsdata. Detta kommer alltid göras utifrån våra instruktioner och i enlighet med vår sekretesspolicy och andra sekretess- och säkerhetsåtgärder. 

Vi kan dela samlad information offentligt och med företag, organisationer eller privatpersoner utanför ReSound eller med våra partners, som kan vara publicister, annonsörer eller sammanhängande webbplatser. Till exempel kan vi dela information offentligt och visa allmän användning av våra appar.

Om ReSound är involverad i en sammanslagning, ett förvärv eller försäljning av tillgångar, kommer vi att fortsätta att säkerställa sekretessen för användningsinformations och ge drabbade användare meddelande innan informationen överförs eller blir föremål för en annan sekretesspolicy.

Informationssäkerhet 
ReSound är mycket observanta med att skydda ReSound och våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar, avslöja eller förstöra information vi har. Särskilt:

 • Vi krypterar ofta datakommunikation med hjälp av SSL.
 • Vi granskar vår informationsinsamling, lagring och processer, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, för att skydda mot obehörig åtkomst till våra system.
 • Vi begränsar åtkomsten till informationsanvändning till ReSound anställda, entreprenörer och agenter som behöver känna till informationen för att kunna bearbeta den åt oss, och som har stränga avtal med sekretesskrav och kan disciplineras eller avslutas om de inte uppfyller dessa skyldigheter.
 •  

Ändringar
Vår sekretesspolicy kan komma att ändras med tiden, men vårt mål är att aldrig försämra dina rättigheter för denna sekretesspolicy utan ditt samtycke. Vi kommer att publicera sekretesspolicy för ReSound Smart ™ Appen på vår hemsida och meddelar dig genom att uppdatera denna sekretesspolicy som en del av en appuppdatering. Den uppdaterade sekretesspolicy hittas på ReSounds webbplats; http://www.resound.com/about-us/legal-information/privacy-policy